Vzdělávání zaměstnanců FEREL, s.r.o.

Vzdělávání zaměstnanců FEREL, s.r.o.

Příjemce: FEREL, s.r.o.
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců FEREL, s.r.o.
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004618
Program: OP Zaměstnanost, výzva 03_16_043
Doba realizace: 1.1.2017 – 31.1.2018
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

ANOTACE PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na realizaci prezenčních vzdělávacích kurzů pro pracovníky malého podniku FEREL, s.r.o. z Těrlicka, který na trhu působí od roku 1992 a je výrobcem kovových střešních doplňků. Kurzy se týkají obecného IT, měkkých a manažerských dovedností, technického vzdělávání a účetnictví, práva a veřejných zakázek.

Pracovníci si osvojí nové znalosti a dovednosti nebo rozvinou již nabyté dovednosti, které
nestačí současným a očekávaným potřebám podniku.

CÍLE PROJEKTU:

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

VÝSLEDKY:

14 proškolených osob

Vzdělávání zaměstnanců